Loading...

Privacybeleid

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.


Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Leopold Dekeyser en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Leopold Dekeyser op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Leopold Dekeyser adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.


Identiteit King Real Estate BV

King Real Estate BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 1 april 2021 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege King Real Estate BV.
King Real Estate BV is bekend onder ondernemingsnummer 0766.381.558. King Real Estate BV is gevestigd en kantoorhoudend in de Vlaskaai 6, 8500 Kortrijk en bereikbaar via het e-mailadres info@dekeyser.immo.  


Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

King Real Estate BV kan op de volgende manieren informatie over jou ontvangen:
Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten, de klantenkaart gebruikt of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop en klantenkaart verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van King Real Estate op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor King Real Estate optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Leopold Dekeyser plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

King Real Estate kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van King Real Estate, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan King Real Estate verstrekt. King Real Estate kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan. 
Websitegegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven.Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.


Voor welke doeleinden verzamelen we jouw persoonsgegevens?

King Real Estate gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiele) klanten.
King Real Estate kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.


Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

King Real Estate kan je persoonsgegevens delen met aan King Real Estate gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.
King Real Estate kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op King Real Estate rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
King Real Estate heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.


Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

Het IP-adres van de bezoeker;
De datum en tijd van het bezoek;
De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
De op onze website bezochte pagina ‘s;
Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).


Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door King Real Estate zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie King Real Estate samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de King Real Estate website:


Functionele cookies
King Real Estate plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.


Analytische cookies
King Real Estate maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.


King Real Estate heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. King Real Estate heeft Google geen toestemming gegeven om via King Real Estate verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Social media
Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.


Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

King Real Estate bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).


Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat King Real Estate over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@dekeyser.immo kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door King Real Estate, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. King Real Estate zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan King Real Estate of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.


Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

King Real Estate neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met King Real Estate via info@dekeyser.immo


Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.


Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop King Real Estate omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@dekeyser.immo

Uw droomwoning als eerste bekijken?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en krijg als eerste onze nieuwe panden te zien.

Inschrijven